Täze önümler

 • Punnetdäki täze goňur Şimeji kömelekleri

  Punnetdäki täze goňur Şimeji kömelekleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy Gyrgyçly tagamly kömelek, demirgazyk temperatura zolagynda ajaýyp seýrek we ýakymly iýilýän kömelekdir.Häzirki wagtda Japanaponiýa dünýäde iň köp garaguş kömelegi öndürýär.Önümiň spesifikasiýasy ITEM Düşündiriş Önümiň ady Goňur şimeji kömelekleri Marka FINC stili Täze reňkli goňur çeşme täjirçilik taýdan ösdürilip ýetişdirilen ýapyk üpjünçilik wagty Yearylyň dowamynda 1 7 7 between Agramy 40-60 gün agram bilen üpjün edilýär.

 • Punnetdäki täze ak Şimeji kömelekleri

  Punnetdäki täze ak Şimeji kömelekleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy Kömelek bedeni jade ýaly ak, hrustal arassa;gurluşy gowy, kömelek bedeni gysga, näzik, täze ýylmanak, süýji we ýakymly.Analjezik, sedatiw, üsgülewük we çişme, laksatif detoksifikasiýa, gan basyşy we beýleki täsirleri bar.Önümiň spesifikasiýasy ITEM Düşündiriş Önümiň ady Ak şimeji kömelekleri Marka FINC stili Täze reňk Ak çeşme täjirçilik taýdan ösdürilip ýetişdirilen ýapyk üpjünçilik wagty Yearylyň dowamynda üpjün edilýän Prosessi ...

 • Hytaýyň etnik sebtinden täze gara gara

  Hytaýyň etnik sebtinden täze gara gara

  Şahadatnamalar we patentler ✔ Global GAP ✔ HACCP ✔ ISO22000: 2018 ✔ 57 Netijeli ygtyýarly patentler ✔ 27 Hakyky ygtyýarly oýlap tapyş patentleri Ed Iýmitlenýän kömelek öndürmek üçin enjam gurallaryny oýlap tapmak üçin 18 patent New Täze iýilýän kömelek ştamlarynyň täsirli ygtyýarly oýlap tapyşy üçin 13 patent ✔ 8 patent. Iýilýän kömelekleri ösdürip ýetişdirmegiň usullary üçin Ed Iýilýän kömelekleri kesgitlemek we oýlap tapmak üçin 4 patent Ed 1 Iýmitlenýän kömelek öndürmek tehnologiýasy oýlap tapyş önüminiň spesifikasiýasy ...

 • Täze görnüşli şa oyster kömelekleri Punnetdäki Eryngii kömelekleri

  Täze görnüşli şa oyster kömelekleri Eryngii Muşro ...

  Önümiň spesifikasiýasy ITEM Düşündiriş Önümiň ady King oyster kömelegi Latyn ady Pleurotus eryngii Marka FINC stili Täze reňk Goňur kellesi we ak bedeni Çeşme täjirçilik ösdürip ýetişdirmek wagty Yearylyň dowamynda 1 ℃ 7 between Agramy 4kgs / karton6kgs / karton Gelip çykan ýeri we Şençzhenen, Şanhaý MOQ 600 kg Söwda möhleti FOB, CIF, CFR lukmançylyk funksiýasy Ösümlik belogynyň düzümi ýokary ...

 • Hytaý kömelek zawodyndan iň köp garşy alnan täze Enoki kömelekleri

  Hytaýdan gelen täze Enoki kömelekleri ...

  Önümiň spesifikasiýasy Önümiň ady Premium Organic Fresh Enoki kömelegi Gyzgyn gaz çeşmesi Premium Organica Fresh Enoki kömelek bölegi miwe bedeni (tutuş bedeni edibal) Goşundy polisakaridler, belok, beta-glukan, VE.etc Marka Ruyiqing gaýtadan işleýiş usuly Bölekleýin gaplama göwrümi ýok 100g, 200g, 250g, 300g, 500g, 4kg, ýa-da ýöriteleşdirilen MOQ QTY 1 KG OEM Karton belligi özleşdirilip bilner, bölekleýin gaplamalar bolup biler ...

Önümleri maslahat beriň

Täze Hatake kömelekleri Organiki Hatake ýakymly iýmit

Täze Hatake kömelekleri Organiki Hatake ýakymly ...

Önümiň spesifikasiýasy Önümiň görnüşi kömelekler Ylmy ady lyofillum dekaster Tagamly hoşboý ysly, ýakymly we ýumşak stil Täze reňkli ak çeşme täjirçilik taýdan ösdürilip ýetişdirilýän bölek Çig agramy (kg) 0.125,0.15,0.2 Şahadatnama HACCP, ISO9001; 22000, GAP kompaniýasynyň maglumatlary Üstünliklerimiz ● Täze Kömelekler: Täze Hypsizygus marmoreus, Fresh Enoki kömelekleri, Täze King Oyster kömelekleri / Pleurotus eryngii, Täze Haixian kömelekleri, täze ...

Finc markasy ýokumly kömelekler Ak Bunaşimeji täze

Fink markasy ýokumly kömelekler Ak Bunaşime ...

Ekzotik kömelek üpjün edijisi bolan ýokary iýmitli täze ak Shimeji kömelegi, ýumurtga süýdüniň önümlerinde we etinde prolin we kükürt saklaýan amigo turşulyklaryny netijeli dolduryp bilýän Lizin we leýkini öz içine alýar.Şeýlelik bilen adamlar deňagramly iýmitlenmegi gazanyp we has gowy siňdirip bilerler.Ak Şimeji düzüminde β-1,3-D glýukany hem bar.neşirde glýukanyň bioaktiwligi bilen gurluşynyň arasyndaky baglanyşyk, β-1,3-D glýukanyň çişe garşy işjeňliginiň, radiata garşy ...

Dermanlyk funksiýasy bilen seýrek iýilýän kömelek Maitake kömelekleri

Medisina bilen seýrek iýilýän kömelek Maitake kömelekleri ...

Hytaý kömelek zawodynda ýokary hilli ösýän täze maitake kömelekleri Önümiň görnüşi Coprinus comatus Ylmy ady Grifola Fondosa tagamy Ajy we ýakymly tagamly ýumşak towuk ýaly tagamly.Stil täze reňkli goňur çeşme täjirçilik taýdan ösdürilip ýetişdirilýän bölek tutuş gaýtadan işleýiş görnüşi Senagat taýdan öndürilen önümçilik Agramy (kg) 125g / bg 2kg / ctn Şahadatnama HACCP ISO GAP Lukmançylyk funksiýasy Finc hem Şanhaý Oba hojalygy akademiýasy tarapyndan bölekleýin maýa goýuldy ...

Uzyn ýaramly ömri Goňur gök 125g 150g Täze Şimeji kömelekleri

Uzyn ýaramly ömri Goňur Beç 125g 150g Täze Şi ...

Goňur şimeji kömelekleri, süýji tagamly täze görnüş Goňur Şimeji, ýumurtga süýdüniň önümlerinde we etinde prolini we kükürdi öz içine alýan amigo kislotalaryny netijeli dolduryp bilýän lizin we leýkini öz içine alýar.Şeýlelik bilen adamlar deňagramly iýmitlenmegi gazanyp we has gowy siňdirip bilerler.Ak Şimeji düzüminde β-1,3-D glýukany hem bar.neşirde glýukanyň bioaktiwligi bilen gurluşynyň arasyndaky baglanyşyk, β-1,3-D glýukanyň çişe garşy işjeňliginiň, radiasiýa garşy täsiriniň we çişmä garşy ...

HABARLAR

 • Şanhaý Finç 21-nji Hytaý ýaşyl iýmit sergisine gatnaşýar

  Recentlyakynda Fujian welaýatynyň Sýamen halkara konwensiýa we sergi merkezinde 21-nji Hytaý ýaşyl iýmit sergisi uly dabara bilen geçirildi. Greenaşyl iýmit önümleriniň ajaýyp kärhanasy hökmünde Şanhaý Finc Biotehnologiýa Co. Ltd. sergä gatnaşmaga çagyryldy we tapawutlandy .. .

 • Näme üçin goňur Şimeji kömelegi ajy dadýar?

  Supermarketde bir halta goňur şimeji satyn alanyňyzda, ony gaty seresaplylyk bilen bişiriň.Şeýle-de bolsa, onuň birneme ajy dadandygyny gördüňiz, soň bolsa soradyňyz: “Erbet kömelekleri möhleti geçensoň satyn aldymmy?Näme üçin bir tagam dadýar ...

 • Çüýşelerde ösýän Şimeji kömelekleri

  Bazarda söwda edip ýörkäňiz, Hytaýdan gelen täze shimeji kömeleklerini görüp geň galmaň.Hytaýyň ekzotik kömeleklerini görmek üçin ýeriň beýleki tarapynda adam bolmak eýýäm “Finc” kömelek kompaniýasy tarapyndan adaty iş.Bu kiçijik kömelekler damarlary alýar ...

 • partener